3 stappen methode

1. Ontmijning van de concrete situatie
2. Het verhogen van de (individuele) connectievaardigheden
3. Het inbedden van het connecterend communiceren in de organisatie

1. Ontmijning van de concrete situatie

Voor ondernemers, leiders en professionals.

Via een verkennend gesprek krijgen we zicht op de huidige, concrete situatie.

Is er een intern conflict (stress, Imposter, verminderd zelfvertrouwen, moeilijk grenzen kunnen aangeven, niet genomen rouw, niet geleefde passie) dan biedt leiderschapscoaching of consultancy een oplossing. Nadat er zicht is op wat speelt en waar het schoentje wringt, werken we een plan van aanpak op maat uit.

Steeds transparant, in overleg en met als doel duurzame connectie met jezelf te herwinnen. Vanuit een persoonlijke bewustzijnsontwikkeling kan je ook weer de intermenselijke connectie met de ander aangaan. Je krijgt zicht op jouw valkuilen in communicatie en krijgt handvatten hoe je jouw communicatie helder, eerlijk en toch verbindend kan houden. We bekijken hoe je grenzen kan stellen, hoe je krachtig en respectvol naar jezelf jouw rol als leider kan opnemen. Welke jouw energievreters zijn en hoe je jouw stressmanagement hanteert.

Wanneer je een duidelijk beeld hebt van je eigen belangen, de verhalen die je jezelf vertelt en jouw overtuigingen kan je ook breder kijken naar wat er leeft bij de ander.

Kortom de harmonie met en in jezelf herstellen om van hieruit met meer zelfvertrouwen en duidelijkheid jouw dialogen met jouw team of bedrijf te leiden.

Wij geloven dat persoonlijke en collectieve ontwikkeling elkaar wederzijds bevorderen.

Voor bedrijven, organisaties, teams en in arbeidsrelaties.

Bij extern conflict tussen verschillende partijen in arbeidscontexten kunnen we met onze expertise van betekenis zijn.


_

Woorden en vertelmomenten zijn nodig om de gedachten die in ’t diepst van de mens sluimeren, naar boven te halen.” 

Willem Vermandere

Conflicten zijn inherent aan ons menselijk bestaan waarin een scala aan polariteiten een cruciale rol spelen. Dit maakt dat conflicten en spanningen de meest geschikte leermomenten en kansen tot groei en ontwikkeling als mens zijn.

Wij brengen zuurstof in teams, rust tussen de partijen. Er wordt rekening gehouden met boven- en onderstroom. We gaan hiervoor de-escalerend en ontmijnend te werk. We zorgen ervoor dat er opnieuw naar elkaar kan geluisterd worden en er begrip is voor elkaars belangen. Dat er helderheid komt in elkaars verlangens en noden. Door onze facilitatie kan er van harde standpunten worden overgegaan naar belangen, zijn zowel verschillen als gemeenschappelijkheden welkom.

Luisteren om elkaar te begrijpen ipv luisteren om te reageren, introduceert terug harmonie en evenwicht.

Na deze ontmijning kunnen we de connectievaardigheden binnen het team of tussen de verschillende partijen verhogen om ze daarna te verankeren en duurzaam in te bedden. Dit zorgt ervoor dat er in de toekomst op een meer eerlijke, connecterende manier kan worden gecommuniceerd zodat er minder spanningen en dus minder energieverlies is.

We doen dit naargelang de situatie en graad van escalatie dmv teamcoaching, bemiddelend gesprek of bemiddeling. Spannende dialogen krijgen ruimte.

Onze functie is gidsen, ontmijnen, luisteren, bemiddelen en terug harmonie brengen.


_

Wat is (sociale) bemiddeling?

Meer en meer krijgt bemiddeling een plek en wordt ook geadviseerd en aangeraden alvorens er overgegaan wordt tot een proces of het inschakelen van een advocaat.

Een bemiddelaar opereert neutraal, onpartijdig , onafhankelijk en in vertrouwelijkheid. De bemiddelaar brengt partijen op vrijwillige basis aan tafel om datgene bespreekbaar te maken wat onbespreekbaar lijkt. Polariteiten en storingen mogen er zijn. Wij benoemen, verhelderen, ontrafelen en brengen indien relevant de onderstroom naar boven.

Alles mag gezegd worden, de bemiddelaar zal verharde standpunten vertalen naar belangen en noden. Wij zorgen ervoor dat er naar elkaar wordt geluisterd en dat de partijen zelf tot creatieve, duurzame oplossingen komen die door alle partijen zijn gevalideerd.

Bemiddeling draagt bij aan een meer vreedzame en menselijke samenleving. Wij zijn deskundigen in conflicten, brengen mensen in hun verschil samen en werken preventief en ondersteunend binnen organisaties, bedrijven en overheden. Wij denken van exclusief naar inclusief. Wij buigen of-of denken om naar en-en denken.

Wij bemiddelen in sociale contexten

 • in alle conflicten waarbij een arbeidsrelatie aan de orde is.
 • Bij meerpartijenconflict of één op één
 • Bij collectieve conflicten tussen bv ondernemingsraad, afdelingen, directies..


_

2. Het verhogen van de (individuele) connectievaardigheden

Om leiders, ondernemers en teams te leren zeggen wat er werkelijk speelt, datgene op tafel te leggen wat er onder de tafel leeft en in dialoog te gaan op een moedige, krachtige en verbindende manier organiseren we een tweedaagse Masterclass Duurzaam Connecterend Communiceren. Volledig gestoeld op het gedachtegoed van Marshall B Rosenberg nl Non Violent Communication. Tijdens deze tweedaagse training komen de fundamenten en 3 processen van Geweldloze Communicatie uitvoerig aan bod.

Via exformatieve en interactieve werkvormen geven we een introductie in Connecterend Communiceren.  Wanneer individuele mensen zich ontwikkelen tot meer bewustzijn en gedrag op vlak van intermenselijke communicatie en conflicthantering heeft dit ook invloed en positieve gevolgen op ons collectief bewustzijn en collectieve systemen.

Nadien kan hierop worden verder gebouwd via een groeitraject op maat.

Voor wie op zoek is naar:

 •  Concreet
 •  Effectief
 •  Authentiek
 •  Eerlijk
 •  Toepasbaar
 •  Zichtbaar en voelbaar resultaat
 •  Diepgang zonder zweverigheid
 •  Dagelijks inzetbaar
 •  Uitdaging


_

Wat kan je na deze Masterclass?

 •  Je reageert als leider vanuit je eigen kracht en met meer bewustzijn
 •  Je kan in een conflict of moeilijk gesprek de oordelen en verwijten ombuigen naar behoeften die hieronder schuilen.
 •  Je slaagt erin de interne criticus in jezelf te herkennen en schuld en schaamte te transformeren naar ondersteunende gevoelens
 •  Je durft jouw grens aangeven
 •  Je leert de eerste stappen om groeibevorderende en ondersteunende feedback te geven
 •  Je leert dat een NEEN op het één, wel een JA is op iets anders
 •  Je krijgt zicht op de verschillende gevoelens en behoeften
 •  Je leert om verzoeken te doen en minder te eisen
 •  Je krijgt meer lef om aan dat moeilijke gesprek te beginnen
 •  Je beseft dat als je continu MOET dat dit een enorm energielek is
 •  Je brengt duurzame verandering in jouw leven
 •  Je leert een taal die verbindt ipv scheidt
 •  Je krijgt meer vertrouwen en wordt milder voor jezelf en de ander
 •  Je ervaart dat je dit kan inzetten op de werkvloer en ook privé

De en-en revolutie zal zich eerst en vooral in onszelf moeten voltrekken.

Pas als wij zelf soepeler kunnen omgaan met de tegenpolen in onszelf, zullen we ook beter in staat zijn om de tegenpolen in de wereld dichter bij elkaar te brengen.

Ivo Brughmans3. Het inbedden van het connecterend communiceren in de organisatie

Groeitraject met jouw team in het verankeren van de aangeleerde connectie vaardigheden en dit duurzaam inbedden als cultuur binnen de organisatie en in arbeidsrelaties.

Dit traject wordt volledig op maat uitgewerkt na de ervaringen vanuit de Masterclass. We gaan aan de slag rond thema’s en casussen die in de arbeidscontext leven. Met praktijkvoorbeelden worden de aangeleerde connectievaardigheden geïntegreerd en verankerd. We geloven wanneer we inzetten op individuele en collectieve ontwikkeling dit bijdraagt aan het groter geheel en dus een meer vreedzame ontwikkeling binnen een cultuur en gemeenschap. Dit draagt bij aan fijne werkcontexten waar resultaatgericht samenwerken realiteit is.

Thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Feedbackcultuur willen stimuleren
 • Wat als niet iedereen wordt geïncludeerd?
 • Wat als feedback telkens tot conflict leidt?
 • Hoe krijg je spannende zaken gezegd?
 • Hoe creëer je een veilige context?
 • Hoe ervaar jij constante veranderingsprocessen?
 • Wat maakt dat echte empathie goud waard is?
 • Leiden onze verschillen tot strijd of tot verrijking?

Het genot van een danspaar is dat van een harmonieuze relatie tussen twee tegengestelden.”

Joseph Campbell