Wij maken het onbespreekbare bespreekbaar


Duurzaam Connecterend Communiceren

In arbeidsrelaties, samenwerkingen, teams, bedrijven, organisaties, daar waar mensen met elkaar werken is het evident dat er ook andere meningen of visies leven. Deze zorgen mogelijk voor spanningen, fricties, onevenwicht en ook wel conflict.

Het ConnectieHuys brengt op tafel wat er liever wordt ondergehouden.

Wij kunnen zulke (latente) conflictsituaties ontmijnen. We zijn expert in het ombuigen van een onveilige situatie naar een spannende toestand en zo te evolueren naar veiligheid op de werkvloer. Als er weer rust is, kunnen we samen aan de slag om de connecterende vaardigheden te verhogen, om van hieruit de connectie duurzaam te verankeren in de organisatie. We zorgen voor langdurige en inclusieve verbinding.

En ook los van dringende kwesties faciliteren we graag in duurzame connecterende communicatie. Als mensen in hun dialogen dat gezegd krijgen wat ze werkelijk bedoelen, zorgt dit voor meer begrip, efficiëntie en resultaat op de werkvloer. Meer flow, verbinding en eerlijkheid in de intermenselijke communicatie draagt ook bij aan de veerkracht en zorgt voor minder stress.

Wij richten onze interventies op 3 aspecten van de menselijke interacties.

  • Connectie met jezelf
  • Connectie met de ander
  • Wat bij disconnectie

Tussen wat er wordt bedoeld en niet gezegd, en wat er wordt gezegd en niet bedoeld, gaat de meeste liefde verloren.

Khalil Gibran.